Tag: ็HOF ART SPACE

วธ. เปิดนิทรรศการ“สีไทยโทน” เสน่ห์ไทย “เทรนด์ไทยโทน” เพิ่มมูลค่าธุรกิจ [PR]

วธ. ฟื้นเสน่ห์สีไทย ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์งานออกแบบไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การบริการ และงานโฆษณา ผ่านสีไทยโทน กว่าสองร้อยเฉดสี  จัดแสดงในนิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2558พร้อมร่วมเสวนาและเวิร์คช็อปกับนักออกแบบเจ้าของงานวิจัย  ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 ณ HOF ART...
- Advertorial -