Tag: ไวตามิ้ลค์ รสมะม่วง

‘ไวตามิ้ลค์’ กับวิธี Connect คนรุ่นใหม่ เพื่อขยับภาพจากแบรนด์รุ่นปู่-รุ่นพ่อ ให้มาเป็น “เพื่อน”​กันได้

หนึ่งในปัญหาคลาสสิคของแบรนด์ใหญ่ๆ ที่ทำตลาดมานานหลายสิบปี คือ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่คนมักจะมองว่าเก่าและแก่ ซึ่งไม่ว่าในอดีตจะเคยยิ่งใหญ่เพียงใด แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าปัจจุบันไม่สามารถสร้าง Bonding หรือ Engagement กับผู้บริโภครุ่นใหม่ได้ ทำให้มักจะเห็นแบรนด์ใหญ่ แบรนด์ดังทั้งหลายลุกขึ้นมา Re-Brand, Re-Positioning หรือแม้แต่การทบทวนกลยุทธ์และช่องทางในการสื่อสาร เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเข้าถึง รวมทั้งขยายทาร์เก็ตไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ของแต่ละแบรนด์ได้มากขึ้นเช่นเดียวกับ “ไวตามิ้ลค์” ที่ทำตลาดมานานกว่า 60 ปี กับตำแหน่ง (อดีต) แชมป์ตลาดนมถั่วเหลือง...
- Advertorial -