Tag: ไลน์แมน

LINE MAN เสริมบริการเพื่อชีวิตสะดวกสบาย ต่อยอด Vision ให้เป็นมากกว่าแค่การ Chat

“closing the distance” หรือการเชื่อมโยงคนให้เข้าหากัน  ให้ใกล้ชิดกัน  คือ พันธกิจหลักสำคัญของ LINE มากกว่าการเป็นแค่ Application เพื่อการพูดคุยกัน เม้าท์มอยด์  แต่ต้องการเป็นแพลตฟอร์ม  ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกเรื่อง  ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น  LINE จึงได้พัฒนาและต่อยอดบริการหลายอย่าง  ออกมาให้ครอบคลุมทุกแอเรียของวิถีชีวิตผู้บริโภคกรณี LINE MAN ได้ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดนั้นเหมือนกัน  และเป็นบริการซึ่งคิดโดยทีมคนไทย เพื่อคนไทย...
- Advertorial -