Tag: ไมเคิล จิตติวาณิชย์

3 ความเข้าใจผิดของนักโฆษณาเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล กับคำถามสำคัญทำโฆษณาอย่างไรให้คนดู? 

การทำ Digital Marketing  ได้ผ่านพ้นช่วง Early Stage ที่สื่อดิจิทัลเพิ่งเข้าถึงผู้คนได้จำกัดเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งการเติบโตและความพร้อมขององค์ประกอบอื่นๆ ที่ยังไม่เอื้ออำนวยมากนัก ส่งผลให้การวัดประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัลขณะนั้น ให้ความสำคัญกับความสามารถในการเข้าถึง Audience หรือให้ความสำคัญกับการสร้าง Reach เป็นสำคัญแต่ในยุคปัจจุบันที่สื่อดิจิทัลสามารถเข้าถึงผู้ชมไม่ต่างจาก Mass Media จำนวน Internet User ในประเทศไทยก็เพิ่มสูงขึ้นตาม Penetration Rate ที่คนไทยมากกว่า...

Google เอาใจ SME ไทยสุดฤทธิ์ อัพเดทเครื่องมือใหม่ช่วยสร้าง “เว็บไซต์ร้านค้า” ฟรี!

ภาคธุรกิจขนาดเล็กและกลางในประเทศไทย หรือกลุ่ม SME  เป็นหนึ่งส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต ทำให้หลายๆ ฝ่ายให้ความสำคัญในการเข้ามาช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ SME ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมองค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งทุน หรือการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตโดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่เครื่องมือดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก สอดคล้องกับกระแสการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce  ซึ่งข้อมูลจากกูเกิลระบุว่า ดิจิทัลจะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตได้ถึง 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2025 โดยในส่วนนี้จะเป็นมูลค่าเศรษฐกิจของไทยราว 3.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  เนื่องจากความแข็งแรงด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต...
- Advertorial -