Tag: ไปรษณีย์ส่งให้ ชวนคนไทยอยู่บ้าน

ไม่ใช่แค่ส่ง ‘ไปรษณีย์ไทย’ เพิ่มบริการ ‘รับของถึงบ้าน’ ช่วยคนไทยสู้วิกฤติโควิด-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขานรับนโยบายรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เปิดบริการรับฝากสิ่งของและพัสดุในประเทศแบบไม่จำกัดจำนวนชิ้น ณ ที่อยู่ลูกค้า หรือ Pick Up Service โดยไม่คิดค่าเข้ารับสิ่งของและไม่ต้องออกจากที่พักอาศัย ซึ่งจะให้บริการทั้งลูกค้ารายย่อยและรายใหญ่  โดยผู้ใช้บริการสามารถส่งได้กับบุรุษไปรษณีย์ในพื้นที่ทั่วประเทศ และรถยนต์ที่ให้บริการรับฝากสิ่งของที่มีสัญลักษณ์ Pick Up Service ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้แคมเปญ...
- Advertorial - ADFEST 2020