Tag: ไทยประกันขีวิต

ไทยประกันชีวิต รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2560 [PR]

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2560 จากนายจิรายุตก์ สวัสดิ์ประเสริฐ Marketing Director บริษัท บีเอสไอ...

‘โอกาส’ หนังโฆษณาแรงส่งท้ายปี ‘ไทยประกันชีวิต’ พลิกแนวใหม่ เล่นใหญ่ ไม่ดราม่า

ภาพยนตร์โฆษณา “โอกาส” (Opportunity) เรื่องใหม่ล่าสุดจากไทยประกันชีวิตที่ยังคงแก่น ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน ด้วยการนำปรัชญาในการใช้ชีวิต คือ การรับรู้ปัญหา อยู่กับปัญหา และปล่อยวางปัญหา เพราะเมื่อใดที่ชีวิตเผชิญกับปัญหา หรือความทุกข์ จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิต เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้สร้างชีวิตใหม่ แปรเปลี่ยนความทุกข์เป็นพลังผลักดัน เพราะ “ชีวิตคือโอกาส (Life is Opportunity)” หากเราให้โอกาสตนเองโอกาสที่จะสร้างคุณค่าให้เกิดกับตนเอง และสร้างคุณค่าให้เกิดกับผู้อื่นเรื่องราวในภาพยนตร์โฆษณาสะท้อนชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เคยผ่านความทุกข์และอุปสรรคมากมาย แต่เธอสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากชีวิตติดลบไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ...