Tag: ใบสมัคร

รวดเร็ว – ตรงใจ เมื่อใช้ AI คัดเลือกใบสมัครพนักงาน จริงหรือ?

โลกยุคหลัง Covid-19 หลาย ๆ องค์กรเริ่มบอกว่า เราควรนำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ตกฮวบไปในช่วงไวรัสระบาด หนึ่งในตัวอย่างที่เริ่มเห็นกันคือ การนำ AI มาใช้คัดเลือกผู้สมัครเข้าทำงานของบริษัททั้งในญี่ปุ่นและจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้สมัครเองและบริษัทที่จะรับเข้าทำงานโดยบริษัทที่เริ่มปรับตัวไปใช้ AI คัดเลือกผู้สมัครคือ SoftBank ที่ผู้อำนวยการฝ่ายคัดเลือกบุคลากรอย่าง Tomoko Sugihara ให้เหตุผลว่า ในแต่ละปี บริษัทมีการรับพนักงานใหม่มากกว่า...