Tag: โออิชิ องุ่นเคียวโฮ

“Oishi Group” เปิดกลยุทธ์รุก ปี 62 มุ่งสู่เป้า VISION 2020 [PR]

“โออิชิ” ยืนที่หนึ่ง ครองตำแหน่งผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เปิดกลยุทธ์ปี 62 ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนมุ่งสู่เป้า VISION 2020 นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในตลาดอาเซียนรวมทั้งในไทยยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความแปลกใหม่และความตื่นเต้น“ในส่วนภาพรวมของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มโออิชิในช่วงปีที่ผ่านมาเรายังคงรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นได้อย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง ดังนั้นแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจของโออิชิ...
- Advertorial -