Tag: โอสถานุเคราะห์

กางแผน Diversify “ดุสิตธานี” กระจายพอร์ตรายได้ ไฮไลท์ธุรกิจ “ฟู้ด” รอวันเปิดโรงแรมดุสิตธานี อีก 4 ปี

การปิดโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ อายุ 50 ปี บนถนนพระราม 4 ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เพื่อเริ่มก่อสร้างโปรเจ็กต์มิกซ์ยูส 3.6 หมื่นล้านบาท ต้องรอเวลาอีก 4 ปี ก่อนที่ “ดุสิตธานี กรุงเทพ” โฉมใหม่จะเปิดให้บริการอีกครั้ง  นับจากวันนี้ถึงปี 2566 จึงเป็นภารกิจการรักษาแบรนด์ พนักงาน และหาโอกาสสร้างรายได้ให้ “ดุสิตธานี”...

Forbes เผยอันดับ 10 อภิมหาเศรษฐีไทย จับตา กัลฟ์ – โอสถสภา ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกระฉูด

เป็นประจำทุกปีที่นิตยสาร Forbes จะจัดอันดับมหาเศรษฐีในแต่ละประเทศ โดยประเมินจากข้อมูลทางการเงินและการถือครองหุ้น ที่ได้รับมาจากทางครอบครัวและปัจเจกบุคคล ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่ง รวมถึงทรัพย์สินของครอบครัวและทรัพย์สินที่ถือครองโดยสมาชิกครอบครัวในหลายรุ่น ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลในปีนี้ทาง Forbes ประเทศไทยใช้มูลค่าทรัพย์สินในบริษัทมหาชนคำนวณจากราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 เมษายน ส่วนทรัพย์สินในบริษัทที่ถือครองส่วนตัวประเมินค่าโดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จนออกมาเป็นอันดับอภิมหาเศรษฐีไทยทั้งสิ้น 50 อันดับแรก โดย 10 อันดับแรก...
- Advertorial -
ADFEST 2020