Tag: โอกิลวี่ ประเทศไทย

panee chaikul noble

NOBLE แต่งตั้ง “พรรณี ชัยกุล” อดีตประธานโอกิลวี่ นั่ง “ประธานกรรมการ” นำทัพขึ้นท็อป 5 อสังหาฯ

หลังอำลาตำแหน่ง ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย ในปี 2562  "พรรณี ชัยกุล"  หญิงเก่งแห่งวงการโฆษณา เข้ามานั่งเป็น “กรรมการอิสระ” ให้ NOBLE และล่าสุดกับตำแหน่งใหม่ “ประธานกรรมการ” กับเป้าหมายผลักดันโนเบิลสู่ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ท็อป 5 ใน 3 ปีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)...

ตามดูผลงานของ “โอกิลวี่ ประเทศไทย” คว้าท็อป 3 เอเจนซี่ผลงานสร้างสรรค์แห่งทศวรรษ เวที Cannes Lions 2020

โอกิลวี่ ประเทศไทย เอเจนซี่ที่ใช้แนวคิดการผสมผสาน ดาต้า เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแบรนด์ให้มีความหมายภายใต้โจทย์การตลาดยุคใหม่ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ครีเอทีฟเอเจนซี่ที่มีผลงานสร้างสรรค์ที่สุดในรอบทศวรรษ จากการจัดอันดับโดยเวทีคานส์ ไลอ้อนส์ ซึ่งเป็นเวทีระดับสูงสุดของวงการโฆษณาและการตลาดของโลก โดยโอกิลวี่ ประเทศไทย ยังเป็นครีเอทีฟเอเจนซี่จากประเทศไทยแห่งเดียวที่ติดอันดับ TOP 3 อีกด้วยคานส์ ไลอ้อนส์ เป็นเวทีการประกวดและเทศกาลงานครีเอทีฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ที่เชิดชูความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาตลอดระยะเวลา 67...

โอกิลวี่ หนุนสมาคมโฆษณา ถ่ายทอดความรู้ ร่วมปั้นนักสื่อสารยุคดิจิทัล [PR]

โอกิลวี่ ประเทศไทย สนับสนุนโครงการจัดทำหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมส่งต่อความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานโฆษณาและสื่อสารการตลาดอย่างมืออาชีพ ภายใต้บริบทการผลิตโฆษณาที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย และคำนึงถึงผลกระทบของโฆษณาที่ส่งผลต่อสังคม ให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ โดยสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถนำไปใช้เป็นสื่อเสริมการสอน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ เป็นการเสริมประสบการณ์และเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริงด้วยความรับผิดชอบและสร้างสรรค์โอกิลวี่ ประเทศไทย ได้จัดทำวีดิโอสั้น ในหัวข้อ “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล” ครอบคลุม 5 เรื่องหลัก ได้แก่ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสร้างฐานข้อมูลบุคลิกภาพ (Consumer...

โอกิลวี่หนุนสมาคมโฆษณา ถ่ายทอดความรู้ ร่วมปั้นนักสื่อสารยุคดิจิทัล [PR]

โอกิลวี่ ประเทศไทย  สนับสนุนโครงการจัดทำหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมส่งต่อความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานโฆษณาและสื่อสารการตลาดอย่างมืออาชีพ ภายใต้บริบทการผลิตโฆษณาที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย และคำนึงถึงผลกระทบของโฆษณาที่ส่งผลต่อสังคม ให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ โดยสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถนำไปใช้เป็นสื่อเสริมการสอน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ เป็นการเสริมประสบการณ์และเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริงด้วยความรับผิดชอบและสร้างสรรค์โอกิลวี่ ประเทศไทย ได้จัดทำวีดิโอสั้น ในหัวข้อ “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล” ครอบคลุม 5 เรื่องหลัก ได้แก่ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสร้างฐานข้อมูลบุคลิกภาพ...
- Advertorial -