Tag: โรงแรมในเครือแมริออท

โรงแรมเครือแมริออทในไทย 40 แห่ง ร่วมโครงการ “เที่ยวปันสุข” มาตรการรัฐสนับสนุนค่าที่พัก ส่งเสริมคนไทยเที่ยวในประเทศ เตรียมลงทะเบียนรับสิทธิ์ 15 ก.ค.นี้ [PR]

โรงแรมในเครือแมริออท ในประเทศไทย จำนวน 40 แห่ง ประกาศเข้าร่วมโครงการ "เที่ยวปันสุข" มาตรการของภาครัฐเพื่อฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยคลี่คลาย ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายระยะต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงแรมในเครือแมริออท ในประเทศไทย กลับมาเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับโครงการ "เที่ยวปันสุข" ในแพ็กเกจ "เราเที่ยวด้วยกัน" รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนค่าที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ช่วยให้ผู้เดินทางท่องเที่ยวประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และเข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ทต่างๆ มากขึ้น...
- Advertorial -