Tag: โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

รพ.นวเวช ร่วมกับ รร.โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ เปิด “Hospitel” เพิ่มศักยภาพการดูแล รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว [PR]

โรงพยาบาลนวเวช ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 โดยร่วมกับ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ เปิด โฮสพิเทล (Hospitel) เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มอาการไม่รุนแรงหรือกลุ่มสีเขียว ภายใต้มาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาลนวเวช ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านศักยภาพในการรักษา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการจะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี สำหรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจที่ได้รับการรับรองการติดเชื้อโควิดจากโรงพยาบาลอื่นสามารถเข้ารับบริการได้ โดยต้องได้รับการประเมินอาการจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนวเวชก่อน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3 กันยายน 2564 เป็นต้นไปโรงพยาบาลนวเวช มุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่ดีและเข้าถึงง่าย...
- Advertorial -