Tag: โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

นักเรียนไทยปล่อยไอเดียเด็ด เปลี่ยน ‘แท๊งค์น้ำเก่า’ เป็นสื่อรณรงค์ต่อต้านสูบบุหรี่

ประเทศไทยประเทศแห่งครีเอทีฟ (ความคิดสร้างสรรค์) คงจะไม่อวยกันเกินไป ตัวอย่างล่าสุด นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์  ช่วยกันออกไอเดียสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่  ด้วยเปลี่ยนแท๊งค์น้ำหรือถังเก็บน้ำของโรงเรียนให้กลายเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชวนละเลิกสูบบุหรี  โดยแท๊งค์น้ำเก่าๆทั้ง 3 ในโรงเรียนอันถูกแปลงโฉมทาสีให้กลายเป็นมวนบุหรี่ยักษ์ พร้อมกับคำเตือนที่ว่า "ยิ่งสูบบุหรี่ ชีวิตยิ่งสั้น"มวนบุหรี่ยักษ์ชุดนี้มองไกลๆก็ยังสามารถทำให้เข้าใจถึงแมสเสสที่ต้องการสื่อถึงโทษของบุหรี่ทีทำให้อายุสั้นลง เหมือนกับมวนบุหรี่ที่มอดไหม้ลงทุกขณะ   งานความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนอย่างยิ่ง 
- Advertorial -