Tag: โรงพยาบาลพญาไท 2

เพราะ “หัวใจ” เป็นเรื่องใหญ่ โรงพยาบาลพญาไท 2 ทุ่ม 100 ล้าน รับนโยบาย Medical Hub

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่โรงพยาบาลเอกชนนำมาแข่งขันเพื่อช่วงชิงมูลค่าตลาดกว่า 170,000  ล้านบาท  คือ การมุ่งพัฒนาคุณภาพและการบริการสู่ความเป็นเลิศ  โดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาล  สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ โรงพยาบาลเอกชนเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลโรคสำคัญๆซึ่งหนึ่งในโรคที่ถือว่าคนไทยเจ็บป่วยและเสียชีวิตมากเป็นอันดับต้นๆ คือ โรคหัวใจ ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดของคนไทยเฉลี่ยที่ 150 คนต่อวัน หรือปีละ 54,530 คน สถิติผู้เสียชีวิต ทั่วโลกอยู่ที่ 17.7 ล้านคนต่อปี และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรก ๆ ของคนไทย รองจากมะเร็ง และอุบัติเหตุสำหรับโรงพยาบาลพญาไท 2...

เมื่อใครๆ ก็อยากทำโรงพยาบาล รายเดิมต้องสู้อย่างไร? พร้อมกลยุทธ์ขับเคลื่อนพญาไท 2

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่งของปี 2560 เนื่องจากโอกาสที่มาพร้อมกับแนวโน้มในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ประชากรสูงวัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บวกกับกระแสการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพที่มากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองจึงได้รับอานิสสงส์ในการเติบโตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันขณะที่ประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 ด้วยจำนวนประชากรในประเทศที่อายุ 60 ปีขึ้นไปราว 20% ทั่วทั้งประเทศ ประกอบกับแรงสนับสนุนจากนโยบายผลักดันประเทศไปสู่การเป็น Medical Hub ในภูมิภาค เนื่องจากคุณภาพการรักษาที่ได้มาตรฐานสากล แต่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าในสิงคโปร์หรือสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการให้บริการที่ดีกว่า ส่งผลไปสู่การต่อยอดการท่องเที่ยวในรูปแบบ Medical Tourism หรือ Wellness...
- Advertorial -