Tag: โรงพยาบาลกรุงเทพ

รพ.กรุงเทพ พร้อมรับมือกับผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในทุกช่วงเทศกาล ด้วยมาตรฐานในระดับสากลเพื่อความปลอดภัยในการส่งต่อ-เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ [PR]

อุบัติเหตุนำมาซึ่งการบาดเจ็บ การสูญเสีย หรือความพิการ เป็นเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า จํานวนครั้งอุบัติเหตุสะสม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 มีทั้งหมด 3,841 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิต จํานวน 423 ราย...

ต้อหิน…โรคร้ายของดวงตา ที่ไม่มีสัญญาณเตือน [PR]

โรคต้อหิน คือหนึ่งในปัญหาดวงตาที่อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นตาบอด และสิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้ก็คือต้อหินนั้นไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด และหากเป็นแล้วแม้ได้รับการรักษาก็ไม่สามารถกลับมามองเห็นได้ดีดังเดิม และเนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลกในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี รพ.กรุงเทพ ขอร่วมรณรงค์ให้ทุกคนใส่ใจและรู้เท่าทันโรคต้อหิน พญ.เกศรินท์ เกียรติเสวี จักษุแพทย์โรคต้อหิน โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า โรคต้อหิน เป็นโรคพบได้ทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะช่วงอายุ 60-70 ปี ข้อมูลจากชมรมต้อหินแห่งประเทศไทยระบุว่าในปี 2560 มีผู้ป่วยต้อหินทั่วโลกมากกว่า 65 ล้านคน และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 76 ล้านคนในปี...

“หมอปราเสริฐ” ชิงลาออกจาก BDMS – BA ทุกตำแหน่ง หลังโดนคดีปั่นหุ้น ส่งจดหมายพร้อมเข้าชี้แจงกับ ก.ล.ต.

หลังจาก ก.ล.ต. ได้เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย ได้แก่ (1) นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (2) นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และ (3) นางนฤมล ใจหนักแน่น กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA) โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาทและสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน...

เพราะ “หัวใจ” เป็นเรื่องใหญ่ โรงพยาบาลพญาไท 2 ทุ่ม 100 ล้าน รับนโยบาย Medical Hub

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่โรงพยาบาลเอกชนนำมาแข่งขันเพื่อช่วงชิงมูลค่าตลาดกว่า 170,000  ล้านบาท  คือ การมุ่งพัฒนาคุณภาพและการบริการสู่ความเป็นเลิศ  โดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาล  สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ โรงพยาบาลเอกชนเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลโรคสำคัญๆซึ่งหนึ่งในโรคที่ถือว่าคนไทยเจ็บป่วยและเสียชีวิตมากเป็นอันดับต้นๆ คือ โรคหัวใจ ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดของคนไทยเฉลี่ยที่ 150 คนต่อวัน หรือปีละ 54,530 คน สถิติผู้เสียชีวิต ทั่วโลกอยู่ที่ 17.7 ล้านคนต่อปี และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรก ๆ ของคนไทย รองจากมะเร็ง และอุบัติเหตุ สำหรับโรงพยาบาลพญาไท 2...

จับตา ‘พริ้นซิเพิล’ โรงพยาบาลที่มาแรงสุด ประกาศกร้าว 5 ปี ขึ้นแท่นเบอร์ 6

ธุรกิจสุขภาพ หรือ Health Care ในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 5-6 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึง 5-6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และแต่ละปีก็มีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของ GDP ปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดมีขนาดใหญ่เช่นนี้ เป็นเพราะเทรนด์ผู้บริโภคที่หันมาให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น  รวมถึงวิทยาการทางการแพทย์ที่เจริญก้าวล้ำ ส่งผลให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น เป็นการก้าวสู่ยุคสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ผู้ประกอบการจึงมีสินค้าและบริการด้านสุขภาพออกมารองรับดีมานด์มหาศาลดังกล่าว โฟกัสเฉพาะตลาดของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย  ก็เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และเติบโตต่อเนื่องด้วยเช่นกัน...
- Advertorial - ADFEST 2020