Tag: โรงพยาบาลกมล

โรงพยาบาลกมล ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเพื่อการศัลยกรรมแตกแต่งครบวงจร [PR]

โรงพยาบาลกมล ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเพื่อการศัลยกรรมแตกแต่งครบวงจรกว่า 30 ปี  เป็น รพ.ที่เคียงข้างกลุ่มทรานส์เจนเดอร์ หรือผู้หลากหลายทางเพศ รวมทั้ง LGBT ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกลุ่มผู้สนใจการศัลยกรรมตกแต่งทั่วไป พร้อมเปิดศูนย์ K wellness Center  แล้ววันนี้“K wellness Center ศูนย์สุขภาพเพื่อการข้ามเพศ”  ที่พร้อมเคียงข้างกลุ่มบุคคลข้ามเพศ (ทรานส์เจนเดอร์) และ กลุ่ม...