Tag: โปรโมชั่นวันครู

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มอบความสุขวันครู 16 มกราคมนี้ ให้ครูทั่วประเทศ…ดูหนังฟรี [PR]

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มอบความสุขวันครู “Major HAPPY TEACHER day 2020” 16 มกราคมนี้ ให้ครูทั่วประเทศ...ดูหนังฟรี ร่วมรำลึกถึงพระคุณครูผู้ให้ความรู้ ในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคมนี้...เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบความสุขวันครู กับ “Major HAPPY TEACHER day 2020”...