Tag: โปรแกรมผู้จัดการฝึกหัด

Management Trainee ทางลัดสู่การเติบโตเป็นผู้นำองค์กรของคนรุ่นใหม่

ในการทำธุรกิจ “พนักงาน” คือ หนึ่งฟันเฝืองสำคัญที่ทำให้ธุรกิจบรรลุไปถึงเป้าหมายได้  ดังนั้นการได้ “พนักงาน” ที่มีความสามารถมาร่วมงานในองค์กร ยิ่งทำให้ได้แต้มต่อในการแข่งขันธุรกิจอย่างมาก  แต่ต้องยอมรับว่าพนักงานรุ่นใหม่(เด็กใหม่)ที่มีความสามารถหรือฉายแววเก่ง ต่างก็ถูกบรรดาองค์กรต่างๆ จับจองไว้เช่นเดียวกัน  แล้วจะทำอย่างไรถึงได้น้องเหล่านั้นมาร่วมงานโปรแกรมผู้จัดการฝึกหัด หรือ Management Trainee Programme จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพื่อดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาทำงานกับองค์กร  เพราะน้องๆที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้ประสบการณ์ในการทำงานที่เข้มข้นฝึกการมองภาพใหญ่ของธุรกิจ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนบริษัท  ฝึกการขัดเกลาทักษะและวิสัยทัศน์ให้เฉียบคมรอบด้านTesco Lotus ค้าปลีกชั้นนำที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและให้โอกาสงานที่หลากหลาย จึงได้จัด...
- Advertorial -