Tag: โค้ก

“เสริมสุข”ปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่รอบ 59 ปี + “สงครามน้ำดำ” [ข่าวประชาสัมพันธ์]

หลังจากปัญหาคาราคาซังมาเนิ่นนานในวงการน้ำดำ  เสริมสุข ยุติความสัมพันธ์อย่างยาวนานกับ เป๊ปซี่ โคฯ  โดยสุดท้ายแล้วเสริมสุขกลายเป็นส่วนหนึ่งในเครือไทยเบฟฯ  และพร้อมจะดำเนินธุรกิจโดยปราศจาก "แบรนด์เป๊ปซี่" ซึ่งได้ทำการตลาดมายาวนานจนกลายเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจใหม่ขององค์กรว่า “เกิดจากความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา ผู้บริโภคมีความต้องการที่เปลี่ยนไป มองหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่หลากหลาย จากเดิมที่รายได้หลักมาจากน้ำอัดลมเพียงอย่างเดียว เสริมสุขจึงมีการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจใหม่ด้วย 4 เสาธุรกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์การเป็น บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ยั่งยืน”เสาธุรกิจที่ 1: การขยายตลาดน้ำดื่ม ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคริสตัลเสริมสุขมุ่งต่อยอดความสำเร็จของแบรนด์น้ำดื่มคริสตัล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ที่ออกวางจำหน่ายในตลาดมากว่า...

Coca-Cola ผนึกกำลังรวม Pepsi จะเกิดอะไรขึ้น ?

 จะเกิดอะไรขึ้นหากแบรนด์ที่เป็นไม้เื่บื่อไม้เมา หรือ เป็นแบรนด์ฝั่งตรงกันข้าม  จะมาอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเ้ดียวผ่านทางโลโก้  Graham Smith  นักออกแบบโลโก้ (@imjustcreative)  ได้นำโลโก้ของแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจมาอยู่รวมกันเป็นโลโก้ใหม่ในชื่อโปรเจคว่า "Brand Reversions"  1. iPhone - Android 2. Pepsi -  Coca-Cola 3. Coca-Cola - Pepsi 4. Twitter - Facebook 5. Visa...
- Advertorial -