Tag: โครงการ Reviving Origins

ผลลัพธ์จากการพลิกฟื้นผืนดินและชีวิตความเป็นอยู่ใน 3 ประเทศ สู่กาแฟเนสเพรสโซอันเป็นเอกลักษณ์แห่งความยั่งยืน [PR]

เพราะไม่เพียงแค่มอบประสบการณ์ความสะดวกและง่ายดายในการรังสรรค์กาแฟสุดพิเศษ แต่เนสเพรสโซยังให้ความสำคัญและใส่ใจในคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไร่กาแฟ ผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังกาแฟสุดพิเศษในทุก ๆ แก้ว จากเนสเพรสโซ จึงทำให้มีโครงการเพื่อช่วยเหลือ ดูแล รวมไปถึงเข้าร่วมพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวไร่กาแฟ เฉกเช่นเดียวกับโครงการพลิกฟื้น 3 ประเทศใน Zimbabwe (ซิมบับเว), Columbia (โคลอมเบีย) และ Uganda (อูกันดา)เริ่มต้นในปีพ.ศ. 2562 โครงการ Reviving Origins (รีไววิง...
- Advertorial -