Tag: โครงการเฮฟวี่ ดิวตี้ ปันรัก ปันรอยยิ้ม

Mitsubishi Heavy Duty ส่งมอบความสุขแก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นในโครงการ “HEAVY DUTY ปันรัก ปันรอยยิ้ม” [PR]

ผ่านไปอย่างอบอุ่นกับโครงการเฮฟวี่ ดิวตี้ ปันรัก ปันรอยยิ้ม กิจกรรมเพื่อสังคมจากบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้ ที่ช่วยมอบความสุขให้แก่เด็กๆ ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น บ้านหลังใหม่ของเด็กด้อยโอกาส ด้วยการเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนและสื่อการเรียนการสอน และได้ส่งมอบให้แก่น้องๆ ในอุปถัมภ์มูลนิธิบ้านนกขมิ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานอกจากนี้...