Tag: โครงการสร้างเมืองใหม่

สยามพิวรรธน์ ประกาศ ‘เลิกสร้างศูนย์การค้า’ จากนี้ ‘สร้างเมืองเท่านั้น’ เตรียมยลโฉม 2 เมืองใหม่ของกรุงเทพฯ  5 ปี เจอกันแน่...

หลังใช้เวลากว่า 5  ปี ในการขับเคลื่อน​อภิมหาโปรเจ็กต์อย่าง “ไอคอนสยาม”​ จนแล้วเสร็จ และสามารถเปิดประตูโครงการเพื่อต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกได้เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา พร้อมผลักดันเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ให้ประเทศได้เป็นผลสำเร็จ จนกลายเป็นอีกหนึ่งในจุดหมายปลายทางของคนทั่วโลกระหว่างขับเคลื่อนโปรเจ็กต์ไอคอนสยาม รวมทั้งความสำเร็จและผลตอบรับที่เกิดขึ้นหลังจากเปิดโครงการแห่งนี้ ได้จุดประกายทิศทางในการขับเคลื่อนธุรกิจของสยามพิวรรธน์จากนี้ไปให้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะแต่ละโครงการจากนี้​ต้องมองภาพที่ใหญ่มากขึ้น และต้องเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ทางธุรกิจได้มากกว่าแค่สิ่งที่ศูนย์การค้าทั่วไปทำได้  คือต้องสามารถสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นได้กับทุกฝ่าย กระจายประโยชน์ไปสู่คนหมู่มากในวงกว้างได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีต้นแบบที่ชัดเจนจากสิ่งที่ไอคอนสยาม สามารถทำให้เกิดขึ้นได้เป็นผลสำเร็จมาแล้วประกอบกับโอกาสที่ Developer รายสำคัญผู้พัฒนาโครงการนี้อย่าง “สยามพิวรรธน์”​ ดำเนินงานมาครบรอบ 60 ปีแล้ว แม่ทัพหญิงคนเก่งอย่าง...