Tag: โครงการยู-โซลาร์

ยูโอบี (ไทย) เปิดตัวโครงการยู-โซลาร์ สนับสนุนระบบนิเวศอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ [PR]

ธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดตัวโครงการยู-โซลาร์ (U-Solar) แพลตฟอร์มที่สนับสนุนระบบนิเวศของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรแห่งแรกของเอเชีย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ภายใต้โครงการนี้ ธนาคารยูโอบีจะเป็นเสมือนตัวกลางที่เข้าไปเชื่อมต่อทุกภาคส่วน ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และช่วยในการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาด โดยโครงการนี้ได้เปิดตัวไปแล้วในอินโดนีเซีย, มาเลเซีย และสิงคโปร์โดย ธนาคารยูโอบี นำเสนอโซลูชันทางการเงินแก่ผู้พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ได้แก่ สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาโครงการ และสินเชื่อเพื่อการปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอ ตลอดจนการบริหารเงินสด ส่วนผู้รับเหมาออกแบบติดตั้ง (EPC Contractor) ธนาคารนำเสนอโซลูชันด้านการจัดการทางการเงินที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง...