Tag: โครงการบ้านพฤกษา 123

พฤกษา คว้ารางวัลระดับเงิน และทองแดง ด้านการบริหารจัดการน้ำ [PR]

พฤกษาได้รับการยกย่องด้านการบริหารจัดการน้ำเสียจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 โดยโครงการบ้านพฤกษา 111 (รังสิต - บางพูน 2) ผ่านการประเมินในระดับเงิน และโครงการบ้านพฤกษา 123 (พหลโยธิน-คลองหลวง) พร้อมด้วยนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านพฤกษา 81 (พหลโยธิน – นวนคร) ผ่านการประเมินในระดับทองแดง ซึ่งพฤกษาเป็นบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งเดียวที่ได้รับประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ โดยมีนายธีระ ทองวิไล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ และ...
- Advertorial -