Tag: โครงการบ้านคิดส์มิตรฉัน

เอสซี แอสเสท ผนึกบริษัทผู้รับเหมา ร่วมสร้างสังคมยั่งยืน ส่งเสริมเยาวชนจาก “โครงการบ้านคิดส์มิตรฉัน” เข้าสู่ระบบการศึกษาไทย [PR]

นางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงานบริหารลูกค้าและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร จับมือกับบริษัทผู้รับเหมา ร่วมสร้างคุณค่าเพื่อสังคมยั่งยืน โดยส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา และการสร้างสังคมแห่งมิตรภาพให้กับเยาวชน ตามแนวคิดของ “โครงการบ้านคิดส์มิตรฉัน” (Kids’ Mission) เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาไทย และพร้อมสนับสนุนค่าใช่จ่ายเพื่อการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล, ชั้นป.1 , และเข้าเรียนหลักสูตรกศน. ระดับชั้น...
- Advertorial -