Tag: โครงการฉลาดคิด ฉลาดใช้

คุยกับ “บัตรเครดิตกรุงศรีฯ” ทำยังไงไม่ให้เป็น “หนี้” และ หนทางแก้หนี้อย่างยั่งยืน [PR]

คนไทยเป็นหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นติดอันดับ 3 ของโลก รองจากออสเตรเลียและเกาหลีใต้ จนกลายเป็นวาระแห่งชาติที่สถาบันการเงินและnon bank ต้องจับมือกันมาช่วยเยียวยา ก่อนที่ปัญหาเรื่องหนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศณญาณี เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิ ตอล เซอร์วิสเซส จำกัด คร่ำหวอดกับธุรกิจด้านสินเชื่อบุคคล สินเชื่อผ่อนชำระ และบัตรเครดิต จนได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ให้สวมหมวกอีกใบคือ “ประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล” มาตั้งแต่ปี 2558...

“อายุน้อยร้อยหนี้” Gen Y ไทยจ่ายหนัก หนี้บัตรเครดิตท่วมครึ่งหนึ่งของรายได้

กรุงศรี คอนซูเมอร์ แชร์พฤติกรรมทางการเงินของลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y ซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยทำงานหรือ First Jobber ทำให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆ ได้ โดยเฉพาะบัตรเครดิต ขณะที่ส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ นำมาสู่ปัญหาภาพรวมของคนไทยที่เริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย และเป็นหนึ่งต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น คนไทยหนี้พุ่ง เริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อยคุณณญาณี เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด...
- Advertorial -