Tag: แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม

LPC Social Enterprise ในเครือ LPN ชวนพนักงานเข้าโครงการ “รักการออม” สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน [PR]

ภาพสะท้อนความยากลำบากของผู้คนในการหาเลี้ยงชีวิตและครอบครัวยังคงมีให้เห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มสตรีด้อยโอกาสที่หลายคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว หลายคนหารายได้เพียงคนเดียวเพื่อจุนเจืออีกหลายปากท้อง อันเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในเครือ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ที่มุ่งมั่นในการยกระดับความเป็นอยู่ของสตรีด้อยโอกาสในสังคมไทยให้ดีขึ้น โมเดลในการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ จึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการ “รักการออม” เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ LPC...
- Advertorial -