Tag: แลคตาซอย…จำเป็น

แลคตาซอย กระตุกต่อมคิดคนไทย เรื่อง “จำเป็น” ที่ทำให้สังคมไทยดีขึ้น 

จากจุดเริ่มต้นของแคมเปญ "แลคตาซอย...จำเป็น" ที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคถึงประโยชน์ของนมถั่วเหลืองแลคตาซอยซึ่งมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายต้องการครบ 8 ชนิด โดยนำเสนอผ่านกิจกรรมการตลาดและสื่อทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างกระแส “แลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็น” ให้ผู้บริโภคจดจำได้สำเร็จในปีนี้ แลคตาซอยยังคงเดินหน้าตอกย้ำคำว่า “จำเป็น” ให้เชื่อมโยงถึงแบรนด์อย่างเหนียวแน่น โดย นางสาวพรรวนา มหาทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพันธ์ บริษัท แลคตาซอย จำกัด เผยถึงไอเดียต่อไปในการทำตลาด "แลคตาซอย...จำเป็น" ว่า ต้องการขยายคุณค่าของคำว่า “จำเป็น”...
- Advertorial -