Tag: แยกผู้โดยสาร

“ด้านมืดของ Data” พบสายการบินให้ผู้โดยสาร “จ่ายเพิ่ม” หากอยากนั่งด้วยกัน

ความร้ายกาจจากการมี Data ผู้บริโภคอยู่ในมือเริ่มปรากฏ กับการพบว่ามีสายการบินบางแห่งเริ่มใช้ Data เหล่านั้นในทางที่ไม่เหมาะสม ด้วยการแยกผู้โดยสารที่จองมาในทริปเดียวกันออกจากกัน พร้อมเสนอทางเลือกที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มหากพวกเขาอยากนั่งด้วยกัน ผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องอื้อฉาวดังกล่าวคือนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยม และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของอังกฤษ Margot James ที่พบว่าสายการบินมีการใช้อัลกอริธึมตรวจสอบ "นามสกุล" ของผู้โดยสารที่จองเข้ามาในระบบ หากพบว่ามีนามสกุลเดียวกันจะแยกพวกเขาออกจากกันไว้ก่อน พร้อมทางเลือกว่าถ้าอยากนั่งด้วยกันให้จ่ายเงินเพิ่ม โดยอดีตรัฐมนตรีรายนี้ชี้ว่ามีผู้โดยสารร้องเรียนถึงกรณีดังกล่าวเข้ามาตั้งแต่ปี 2017 และสายการบินที่มีชื่อเสียงในด้านนี้ก็หนีไม่พ้น Ryanair สายการบินโลว์คอสต์ยอดยี้ที่เราคุ้นเคยกันดี (อ่านเรื่อง Ryanair เพิ่มเติม คลิกที่นี่) อย่างไรก็ดี...
- Advertorial - ADFEST 2020