Tag: แมลงที่รัก

คุยกับยินดีดีไซน์ เรื่อง “แมลงที่รัก” เบื้องหลังดีไซน์แพ็คเกจจิ้งล่าสุดของ ดอยคำ

เมื่อพูดถึง “น้ำผักผลไม้” และ “คุณภาพ” เชื่อว่า Top of Mind Brand ที่หลายคนต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกๆ เลยก็คือ “ดอยคำ” (Doikham) เพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปแบรนด์นี้ ดอยคำเป็นแบรนด์ที่มีอายุมายาวนานกว่า 4 ทศวรรษ เกิดจากปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้เป็นธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อรองรับผลิตผลจากทางเกษตรกร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดอยคำมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันครอบคลุมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลไม้อบแห้ง...
- Advertorial -