Tag: แผนการตลาด

การตลาดไม่มโนตอนที่ 2 คิดแล้วลงมือทำ ประกวดแผนการตลาด Marketing Plan Contest by A.P. Honda

ไม่นานมานี้ ทีมงานของเราได้มีโอกาสทำความรู้จักกับโครงการประกวดแผนการตลาด Marketing Plan Contest by A.P. Honda หรือผู้จัดจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า และได้รับเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการณ์กับกิจกรรมในเฟสแรกของโครงการ นั่นคือการอบรมเนื้อหาทางการตลาดให้แก่นักศึกษาโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการตลาด ทำให้เราได้ทราบว่าเมืองไทยนั้นมีโครงการประกวดแผนการตลาดที่ไม่ได้เน้นแต่ทฤษฏีแต่เน้นที่การปฏิบัติด้วยความน่าสนใจดังกล่าว ทำให้เราตัดสินใจเกาะติดโครงการนี้ต่อในเฟสที่สอง นั่นคือเฟสนำเสนอแผนงานของนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 โดยทาง เอ.พี. ฮอนด้าได้เชิญนักการตลาดรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์สูงมาร่วมให้คอมเมนท์แก่นักศึกษาและทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมให้คะแนนอีกด้วยในเฟสนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องรวมกลุ่มกัน 5-7 คน และต้องสร้างสรรค์แผนการตลาดให้กับสินค้าตัวอย่างนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าภายใต้สภาพแวดล้อมทางการตลาดจำลองที่กำหนดไว้ให้สิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับเราก็คือโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักศึกษา เห็นได้จากจำนวนนักการตลาดรุ่นเยาว์ที่ร่วมแข่งขันมากกว่า 380...

การตลาดไม่มีมโน คิดแล้วลงมือทำจริง กับโครงการ Marketing Plan Contest by A.P. Honda

ถ้าคุณกำลังศึกษาอยู่ในสายการตลาด หรือเคยเป็นนักศึกษาสายนี้มาก่อนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คุณต้องรู้จักหรือเคยได้ยินโครงการประกวดแผนการตลาด Market Plan Contest by A.P. Honda อย่างแน่นอน  แต่... รู้หรือไม่ว่าโครงการประกวดรายการนี้มีความแตกต่างจากโครงการประกวดทั่วไป เพราะสอนให้คน “คิดแล้วปฏิบัติจริง” ด้วยแนวคิดเบื้องหลังที่ว่าการลงมือทำคือสิ่งที่สำคัญที่สุด สอนให้คนรู้จักการทำงาน และโลกแห่งความเป็นจริงเอ.พี.ฮอนด้า (AP Honda) ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เริ่มโครงการ Marketing...