Tag: แบ่งปัญญ์

ถอดแนวคิดทำธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้าง “ความสุข” ด้วยการ “แบ่งปัน”

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในระดับโลกรวมถึงประเทศไทยคือ การส่งเสริมพัฒนาการและสวัสดิการของประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญเติบโตให้กับชุมชนในประเทศที่โตโยต้าเข้าไปดำเนินธุรกิจ และสำหรับประเทศไทย แนวคิดนี้ได้รับการตอกย้ำให้เข้มแข็งมากขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปี (พ.ศ.2555) ของบริษัทโตโยต้า ภายใต้สโลแกนติดปากว่า "โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข" ที่เราคุ้นเคยคุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เผยว่า โตโยต้า ต้องการช่วยขับเคลื่อนความสุขให้สังคมไทย ผ่านการส่งต่อคุณค่าขององค์กรใน 3 ด้าน...
- Advertorial -