Tag: แนวทางการสร้างแบรนด์

ถึงเวลา Rethink Branding กับ 3 วิธีคิดใหม่ สำหรับสร้างแบรนด์ในโลกยุค New Normal

เมื่อปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ขยับมาสู่บริบทของโลกใหม่ที่เรียกว่า VUCA World ซึ่งเป็นโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Volatile)  ความไม่แน่นอน (Uncertain) ความซับซ้อน (Complex) รวมทั้งไม่มีเส้นแบ่งในเรื่องใดอย่างชัดเจน (Ambiguous) ​องค์ประกอบเหล่านี้กลายมาเป็น New Normal ของโลกใบใหม่   ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคในโลกใหม่นี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์ หรือมีความภักดีต่อแบรนด์มากนัก รวมทั้ง​ Media Landscape ที่เปลี่ยนไป...

กูรูการตลาด แนะเคล็ดลับ สร้างแบรนด์​ (อสังหาฯ​) ให้ Powerful ด้วย 2 คีย์แมน + 4...

จุดขายโครงการอสังหาริมทรัพย์  นอกเหนือจากคุณภาพโครงการต้องดีแล้ว  ยังมีอีกหลายเรื่องที่ถูกหยิบมาเป็นจุดขาย อาทิ ทำเลที่ตั้งติดรถไฟฟ้า ดีไซน์ที่แตกต่าง และโปรโมชั่นราคาโดนใจ  แต่กวาดสายตาดูดีเวลลอปเปอร์ส่วนใหญ่ทั้งวงการ  ใช้แนวทางและวิธีการทางการตลาดไม่ได้แตกต่างกัน  ทำให้ดีเวลลอปเปอร์หลายรายมองหาวิธีการสร้างความแตกต่าง  โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างแบรนด์  เพื่อทำให้ลูกค้านึกถึงและจดจำ  ซึ่งนำไปสู่ความรัก และชื่นชอบ  ส่งผลออกมาในเรื่องยอดขายสินค้า  แบรนด์จึงนับว่ามีความสำคัญมากในวงการอสังหาฯ  ยิ่งในสถานการณ์ภาวะตลาดมีการแข่งขันสูง  และกำลังซื้อของผู้บริโภคเริ่มเข้าสู่ภาวะชะลอตัวศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และกาบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กูรูด้านการตลาดและสร้างแบรนด์  ได้แนะนำวิธีการสร้างแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ให้ Powerful...
- Advertorial -