Tag: แคมเปญเพื่อผึ้ง

“แมคฯ รักผึ้งนะ” McDonald’s เปิดตัวร้านแมคเล็กที่สุดในโลก ที่มีผึ้งเป็นลูกค้าคนสำคัญ

ในบางประเทศ อาจมีหลายคนดีใจที่ได้เห็นจำนวนประชากรผึ้งลดลง แต่ไม่ใช่สำหรับสวีเดน ประเทศที่ชาวเมืองเริ่มมองปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ โดยมีข้อมูลงานวิจัยจากกรีนพีซมาช่วยยืนยันว่า ผึ้งมีส่วนสำคัญในการผลิตอาหาร เนื่องจากผึ้งคือผู้ช่วยผสมเกสรของพืชทั่วไปตามธรรมชาติถึง 80% และ 70% สำหรับพืชที่เป็นอาหารของมนุษย์ ดังนั้น การลดลงของประชากรผึ้งย่อมกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์เราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หนึ่งในแบรนด์ที่มองเห็นปัญหานี้ด้วยเช่นกันก็คือ McDonald's เพราะบริษัทมีสาขาเกือบ 38,000 แห่งใน 100 ประเทศทั่วโลก และการจะรักษาแบรนด์ McDonald's ให้ยั่งยืนจำเป็นต้องพึ่งพา "ผึ้ง" อย่างมาก...
- Advertorial -