Tag: แคมเปญลดถุง

ตัวเลข 1 เดือน ห้าง ร้านค้าปลีกไทย งดแจกถุงพลาสติกแล้ว 3,750 ล้านใบ

นับจากวันที่ 1 มกราคม 2563 หลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศให้ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ภาคีเครือข่ายสมาชิก สมาคมผู้ค้าปลีกไทย 90 แห่ง ที่มีช่องทางจำหน่ายมากกว่า 24,500 ช่องทาง เข้าร่วมโครงการ EVERYDAY SAY NO TO PLASTICS BAGS เลิกให้ถุงพลาสติกให้ลูกค้าอย่างถาวร โดยหวังให้ประชาชนผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก...

“โฮมโปร” ดีเดย์ 1 ก.ค. 62 ชูแคมเปญ “No plastic Bags” งดแจกถุง 100%...

“โฮมโปร” ดีเดย์ 1 ก.ค. 62 นี้ งดแจกถุงพลาสติก 100% พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ ในแคมเปญ “No plastic Bags” พร้อมกระตุ้นให้ใช้ถุงผ้า หลังประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้ในโครงการงดแจกถุงในทุกวันที่ 4 ,14 และ 24 ของทุกเดือน พร้อมแจกแต้มโฮมการ์ดเฉลี่ยถึงเดือนละ 2.4 ล้านแต้ม หรือมีลูกค้าที่เลือกไม่รับถุงพลาสติกมากกว่า...
- Advertorial -