Tag: เอส ซ่าซี๊ด เลือกได้

ศึกน้ำอัดลมยุคนี้แค่เข้าใจ Insight ไม่พอ ต้องต่อยอดจนถึง Deep Engagement เหตุผล est จับมือ Got7 ยาว...

นับเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็น Key Brand ของตลาดน้ำอัดลม หนึ่งในตลาดที่หลายๆ คนเคยมองว่าโอกาสสำหรับการแจ้งเกิด New Player นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาตลาดมากกว่าครึ่งถูกครองไปโดย 2 ผู้เล่นรายใหญ่ ส่วนแบรนด์ที่ 3 หรือ 4 นั้น ก็ทำได้เพียงการเก็บส่วนเล็กส่วนน้อยที่เหลืออยู่ในตลาดเท่านั้น แต่ด้วยระยะเวลาเพียง 5 ปี est (เอส) กลับสร้างความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้อย่างมีนัยยะสำคัญ จนก้าวขึ้นเป็น...
- Advertorial - ADFEST 2020