Tag: เอสซีจี กรีน ช้อยส์

“เอสซีจี” นำแนวคิดพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำศักยภาพด้านเทคโนโลยี มาขับเคลื่อนนวัตกรรมสีเขียว เพื่อตอบความต้องการด้านที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนไป [PR]

“เอสซีจี” ผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน โดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กรอบ ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ (Sustainable Development) นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมสีเขียว ชูนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง โซลูชัน และบริการที่ตอบโจทย์การสร้างบ้านได้ทั้งหลัง ตลอดจนตอบความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุค New Normal ที่หันมาใส่ใจ และเลือกใช้สินค้าที่รักษ์โลก และประหยัดพลังงานกันมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นรายแรกและรายเดียวในแวดวงวัสดุก่อสร้างไทยที่ออกฉลากรับรองสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง (Self-Declared) ซึ่งถือเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อฉลากจาก...
- Advertorial -