Tag: เอนฟาโกร

Enfagrow โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำ เปิดตัว ‘นิทรรศการสมอง บนโลกออนไลน์

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงของสื่อ เทคโนโลยี และการพัฒนาในด้านต่างๆ มากมาย ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกันและเชื่อหรือไม่ว่า การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขนาดนี้อาจส่งผลให้เด็กปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ยึดติดกับแนวทางการใช้ชีวิตแบบเดิมๆ หรือเด็กที่มีความเก่งหรือฉลาดทางวิชาการเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีทักษะอื่นๆ ก็คงไม่เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและมีความสุขเพราะนิยามความสำเร็จในอีกสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้า ไม่ได้ถูกตีกรอบด้วยรูปแบบเดิมๆอีกต่อไป เด็กจึงต้องฉลาดและมีทักษะที่หลากหลายขึ้น เพื่อพร้อมสู่การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของโลกและสังคมในอนาคต คุณพ่อคุณแม่จึงต้องสร้างสมองของลูกให้พร้อมรับอนาคตแห่งความสำเร็จตั้งแต่วันนี้ครั้งแรกของโลก VR 360°นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดงาน Enfa A+ Future Brain Expo นิทรรศการสมอง ครั้งแรกในรูปแบบ VR...
- Advertorial -