Tag: เหล็กสยามยามาโตะ

SYS ฝ่าโควิด-19 ชูนโยบาย “Save You, Save Family, Save Society” ต้องปลอดภัยทั้งพนักงาน และ...

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างนั้น บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี ภายใต้การนำของ นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนทุกภาคส่วน ทั้งด้านกำลังทรัพย์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงการดูแลลูกค้าและพนักงานของบริษัท เพื่อให้ทุก Stakeholder ของ SYS ทุกคน สามารถผ่านวิกฤติโควิด-19...

SYS จัดแสดงนวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 [PR]

นายพงษ์คีรี ยศสิงห์ (ซ้าย) ผู้จัดการส่วนขายผู้แทนจำหน่าย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ จัดแสดงนวัตกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน และ Steel Solution by SYS บริการงานโครงสร้างเหล็กแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้การก่อสร้างเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนศ...

“SYS Education Fund” ขยายทุนการศึกษาในปี 2562 สานต่ออนาคตยั่งยืน ‘เยาวชนไทย’ [PR]

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กเอชบีมไวด์แฟลงก์ในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าธุรกิจ ชุมชน และสังคม มาโดยตลอด SYS ได้จัดตั้งโครงการ SYS Education Fund ขึ้น เพื่อช่วยเหลือ...

“SYS” รับรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 61 ได้รับยกย่องเป็นต้นแบบธุรกิจสีขาวของไทย [PR]

นายเจษฎา ปลั่งมณี (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ รับ “รางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561” จาก นางกุลณี อิศดิศัย (ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเป็น 1 ใน 3...