Tag: เศรษฐกิจปี 2020

5 เรื่องต้องติดตามเศรษฐกิจโลกครึ่งหลังปี 2563 [PR]

ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 จนมาถึงกลางปี 2563 โลกประสบความไม่แน่นอนต่าง ๆ ปัญหาใหญ่ผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19  ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว แต่นักลงทุนจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ หากมีการวางแผนที่ดี ทั้งนี้การวางแผนจำเป็นต้องมีข้อมูลเสียก่อน ธนาคารซิตี้แบงก์จึงเผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกครึ่งปีหลัง 2563 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในช่วงเวลาที่เหลืออยู่คุณดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่าธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ “2020 Mid-Year...
- Advertorial -