Tag: เวชศาสตร์ชะลอวัย

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปักธงผู้นำ World-Class Holistic Healthcare [PR]

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปักธงผู้นำ World-Class Holistic Healthcare รุกขยายบริการใหม่ด้านเวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์ (Sports medicine & Lifestyle) ชูการแพทย์แบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติในการป้องกัน การดูแลรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายแบบเฉพาะบุคคลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปักธงผู้นำด้านการบริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลก (World-Class Holistic Healthcare) เดินหน้าขยายบริการครอบคลุมทุกมิติในด้านเวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์ (Sports medicine & Lifestyle) ชูการแพทย์แบบบูรณาการผสมผสานเชิงป้องกัน...
- Advertorial -