Tag: เลือกตั้ง 2562

จับตาธุรกิจสื่อโฆษณาในปีที่ไม่มีปัจจัยบวก ขนาด “เลือกตั้ง”​ เงินยังไม่สะพัด ส่วน Online จะยั่งยืน ต้องวัดกันที่ Content

ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศยิ่งเพิ่มดีกรีความร้อนแรงและน่าจับตามากขึ้น สร้างความสนใจและเกิดเป็นกระแสให้ติดตามได้เกือบทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายพรรค หรือความน่าสนใจของตัวผู้สมัครเอง ที่มีออกมาให้เห็นเต็ม Timeline จนที่ผ่านมาสามารถสร้างปรากฏการณ์ Hashtag ฮิต บนโซเชียลมีเดียหลากหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นบ่อยนักกับการที่กระแสการเมืองจะเป็นที่สนใจในวงกว้างเช่นนี้อาจจะด้วยเหตุผลที่ประเทศเว้นว่างจากการเลือกตั้งมานานถึง 8 ปี ทำให้หลายๆ ฝ่ายมองว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น​ในวันที่  24 มีนาคม 2562 นี้ จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เข้ามาช่วยสร้างความเชื่อมั่นในหลายๆ ด้าน​ ​และถือเป็นหนึ่งในปัจจัยบวกที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการสะพัดของเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ จนทำให้ตัวเลข Media...