Tag: เลี้ยงลูก

[Infographic] 8 ทักษะที่คุณต้องสอน ถ้าอยากให้ลูกเป็น “เจ้าของกิจการ” (ที่ดี)

Infographic นี้จดทำโดยแอปพลิเคชั่น Pumpic ภายใต้หัวข้อที่ว่า "Eight Entrepreneurial Skills That You Should Teach Your Kids" ถ้าหากว่าคุณอยากให้ลูกของคุณเป็นเจ้าของกิจการ คุณต้องสอนให้เขามีทักษะเหล่านี้ และจำเป็นอย่างยิ่งถ้าอยากให้เขาเป็นผู้ประกอบการที่ดี ไม่ใช่เพื่อธุรกิจตัวเองเท่านั้น แต่ยังเป็นทักษะที่จะช่วยให้เขามีแนวคิดที่ดีต่อสังคม8 ทักษะ และวิธีฝึกฝน ประกอบด้วย 1. ต้องมีความยืดหยุ่น (Resilence) ในชีวิตจริงต้องเผชิญหน้ากับความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วน ผู้ประกอบการต้องฝึกตัวเองให้หนังเหนียวเข้าไว้ แล้วแน่วแน่กลับไปสู่เส้นทางให้เร็วที่สุด วิธีสร้างแรงบันดาลใจ ฝึกให้เด็กเข้าใจอารมณ์ด้านลบของตัวเอง แล้วก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังเชิงบวก 2....
- Advertorial -