Tag: เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น

Learn Education X Esso มอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Blended Learning Solution [PR]

คุณธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคม ( Social Enterprise) ด้านการศึกษาในกลุ่ม เลิร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ , คุณมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ ,คณะกรรมการสโมสรพนักงานเอสโซ่ สนับสนุนค่าอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์มูลค่า...

“เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น” โซลูชั่นการศึกษาครบวงจร ตอบโจทย์การเรียนคณิตฯ-วิทย์ฯ รูปแบบใหม่ในยุคดิจิตอล [PR]

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้นำกิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษาของประเทศพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น” ซึ่งเป็นโซลูชั่นการศึกษาแบบครบวงจรตอบโจทย์การเรียนสำหรับเด็กยุคดิจิตอลมั่นใจช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนที่ดียิ่งขึ้นเผยตั้งเป้าปี 58 เจาะกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 40-50 แห่งทั่วประเทศนายธานินทร์ ทิมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานที่จะยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของประเทศ จึงได้นำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือช่วยครูและเสริมสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบให้กับนักเรียน ทีมงานจึงได้พัฒนาโซลูชั่นทางการศึกษาชื่อว่า “เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น”ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่...
- Advertorial -