Tag: เรื่องการลาออก

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งการลาออกของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร [PR]

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการลาออกของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมพิเศษครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 รับทราบการลาออกของนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ จากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ตัดสินใจโดยผ่านการไตร่ตรองมาอย่างรอบคอบ เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปทำงานในธุรกิจที่เหมาะสมกับประสบการณ์และเป็นความชอบส่วนตัว ทั้งนี้ การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15...
- Advertorial -