Tag: เราไม่อยากให้ใครป่วย

จับตาเมื่อ สมิติเวช x Grab ขยายตลาดสุขภาพแบบล้ำๆ ผ่าน Food Delivery Platform

การประกาศความร่วมมือกันของ 2 บริษัทใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ อย่าง “กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช” ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กับ “แกร็บ” (Grab) ซูเปอร์แอพพลิเคชั่น ในการทำแคมเปญใหญ่ร่วมกันภายใต้กรอบแนวคิด “เราไม่อยากให้ใครป่วยและอยากให้มีสุขภาพที่ดีด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง” ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่า นี่ถือเป็นแคมเปญครั้งแรกในวงการสุขภาพของไทย ที่นำเรื่องของบริการดูแลสุขภาพไปผนวกเป็นส่วนหนึ่งอยู่ใน Food Delivery Platform ได้อย่างไร้รอยต่อ สอดรับกับเทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 4.0 ที่มีไลฟ์สไตล์ผูกติดไปกับแอพพลิเคชั่น โดยมีคาดหวังให้เทคโนโลยีช่วยให้การใช้ชีวิตทุกอย่างง่ายขึ้นก่อนเจาะลึกถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากการต่อยอดร่วมมือกันให้บริการในครั้งนี้ ลองไปดูกันก่อนว่าทั้งสองบริษัทใหญ่ที่ต่างอุตสาหกรรมกันอย่างสิ้นเชิงนี้...

“พลิกมิติ สมิติเวช คว้ารางวัลโรงพยาบาล ที่มีการพัฒนาก้าวไกลที่สุดในประเทศ” [PR]

สมิติเวช ชูความเป็นเลิศในทุกมิติ คว้ารางวัลโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาก้าวไกลที่สุดในประเทศ จากเวที รางวัลระดับนานาชาติ Asian Hospital Management Awards (AHMA) เดินหน้าเป็นองค์กรแห่งคุณค่าด้วยแนวคิด “เราไม่อยากให้ใครป่วย” ใช้นวัตกรรมให้ผู้รับบริการ รู้เท่าทัน-สกัดกั้น-วางแผน เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวมนายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช กล่าวว่า การได้รับรางวัล เป็นโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาก้าวไกลที่สุดในประเทศ (The Most Improved...