Tag: เรซิ่น

ญี่ปุ่นโชว์รถยนต์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ผลิตจาก “พลาสติกและกระดาษ”

เป็นการจับคู่ที่น่าสนใจทีเดียว ระหว่างสองตัวการที่เคยถูกกล่าวหาว่าทำลายสิ่งแวดล้อมโลกอย่าง "รถยนต์" และ "พลาสติก" ที่ในวันนี้ เริ่มมีหลายอุตสาหกรรมแข่งขันกันนำพลาสติกมาพัฒนาเป็นวัสดุใหม่ในการผลิตรถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีน้ำหนักเบาขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รถประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นอีกต่อแล้วโดยตัวอย่างแรกมาจากบริษัท Daio Paper ยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตกระดาษของญี่ปุ่นที่เริ่มมีการพัฒนา Cellulose nanofiber (CNF) หรือการนำพืชมาแยกเส้นใยออกให้มีความบางระดับนาโนเมตร จากนั้นก็มาประกอบเป็นแผ่น ผลก็คือวัสดุที่ได้มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง (หนักเพียงหนึ่งในห้าของเหล็ก แต่กลับมีความแข็งแรงกว่าถึงห้าเท่าเลยทีเดียว) และสามารถนำมาผลิตเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ได้ปัจจุบัน CNF ของ Daio...