Tag: เมษาหน้าโง่

AIS อุ่นใจCyber ออกโรงเตือนสติคนไทย เสี่ยงผิด พรบ.คอมฯ เช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ ในวันโกหก (April Fools’ Day) 1...

จุดเริ่มต้นของวันโกหก ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี หรือที่เรียกกันติดปากกันว่า “เมษาหน้าโง่” บางแห่งเล่าว่าเดิมทีวันฉลองปีใหม่ของชาวยุโรปคือวันที่ 1 เมษายน คล้ายๆ วันสงกรานต์ของบ้านเราที่นับว่าเป็นวันปีใหม่ไทย แต่หลังจากนั้นก็ได้มีการกำหนดวันปีใหม่ขึ้นอีกครั้งเป็นวันที่ 1 มกราคม แต่ด้วยปัญหาเรื่องการสื่อสารยังคงทำให้ประชาชนบางส่วนไม่ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงทำให้มีการจัดวันปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ทำให้เกิดการล้อเลียนว่าเป็น “เมษาหน้าโง่” และกลายเป็นวันที่คนทั่วโลกมักจะแกล้งกันด้วยการโกหกเรื่องต่างๆ กับกลุ่มเพื่อนนั่นเองทำให้ในปัจจุบันที่โลกออนไลน์กลายเป็นแหล่งรวมข้อมูล ที่มีทั้งจริงและปลอม...
- Advertorial -