Tag: เมลต์ โบลน

“มิสลิลลี่” แตกไลน์ธุรกิจ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบทั่วไป ปั้นแบรนด์ Misslily โดยใช้มาตรฐานการผลิตระดับโลก ราคาเบาชิ้น 7 บาท [PR]

นายเรวัต จินดาพล ประธาน บริษัท มิส ลิลลี่ เอ็มดี ซัพพลาย จำกัด (Miss Lily Md Supply) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมามิสลิลี่ได้สั่งสมประสบการณ์ และเรียนรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจเพื่อให้ทันยุคสมัย ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกของเทคโนโลยี ซึ่งการทำธุรกิจทุกประเทศก็ได้ก้าวเข้าสู่โลกของ e-Commerce ด้วยเช่นกัน โดยในส่วนของมิสลิลลี่นั้นเราได้ตั้งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำในการทำธุรกิจใหม่ ซึ่งขณะเดียวกันสถานการณ์ต่างประจวบเหมาะ...
- Advertorial -