Tag: เปิดประตูสู่เมืองรอง

ประเทศไทยไม่ใช่แค่ ‘กรุงเทพฯ’ 10 อินไซต์ตอกย้ำ ‘โอกาสทางธุรกิจ ‘ ในจังหวัดเมืองรอง

การเติบโตของเมืองรองมาพร้อมกับเทรนด์ Urbanization ที่เป็นเหมือนกันทั่วทั้งโลก โดยเฉพาะในเอเชีย ซึ่งการที่นักการตลาดเริ่มมาโฟกัสการทำตลาดในพื้นที่เมืองรองมากขึ้นนั้น เนื่องมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมนั้น เริ่มชะลอตัวลง กา​รทำตลาดด้วย Mass Strategy ในปัจจุบันนี้อาจจะทำให้ไม่เห็นผลตอบรับที่ชัดเจนนัก ทำให้ต้องโฟกัสการทำตลาดที่เฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเติบโตในระดับสูงขณะที่ข้อมูลจาก Nielsen Retail Index ฟันธงว่า การเติบโตของเมืองรอง คือแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต โดยเฉพาะในช่วงที่การเติบโตของเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว โดยสะท้อนจากตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ดัชนีการเติบโต  ในช่วง  5...